EU thông qua văn kiện hỗ trợ khẩn cấp cho ngành thủy sản

Hanoinet - Ủy ban Châu Âu cho hay các thuyền đánh cá phải tăng 240% chi phí cho nhiên liệu từ năm 2002; gia tăng áp lực lên ngành vốn đã và đang phải đấu tranh vì vượt quá trữ lượng và kho dự trữ giảm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=76816