EU thông qua hiệp ước cải tổ đột phá

    Gốc

    Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một hiệp ước mang tính đột phá nhằm cải cách khối 27 thành viên này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/10/126389