EU thảo luận về thị trường chung châu Âu

Ngày 18/4, Hội nghị thượng đỉnh bất thường Liên minh châu Âu (EU) đã bước sang ngày nhóm họp thứ 2, với chương trình nghị sự tập trung vào thị trường chung châu Âu cũng như thúc đẩy sức cạnh tranh của khối trong lĩnh vực công nghệ số và năng lượng sạch.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/eu-thao-luan-ve-thi-truong-chung-chau-au-117854.htm