EU nỗ lực đảm bảo an ninh tại những địa điểm tôn giáo

Ngày 6/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã cam kết tăng cường chi tiêu để đảm bảo an ninh tại những địa điểm tôn giáo và tín ngưỡng. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bài Do Thái và Hồi giáo đang có chiều hướng gia tăng thời gian qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/eu-no-luc-dam-bao-an-ninh-tai-nhung-dia-diem-ton-giao-103803.htm