EU mở cửa hoàn toàn dịch vụ bưu chính từ 2011

    Gốc

    Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận mở cửa hoàn toàn dịch vụ bưu chính bắt đầu từ năm 2011, chậm hơn 2 năm so với dự định ban đầu.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216158/Default.aspx