EU đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về AI

Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, ngày 8/12, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới. EU coi đây là thỏa thuận lịch sử mở đường cho việc quản lý và điều chỉnh các mô hình AI như ChatGPT.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/eu-dat-thoa-thuan-mang-tinh-buoc-ngoat-ve-ai-104056.htm