EU đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 20 Quốc gia (G20) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 02/04 tại London, để tìm ra các giải pháp mang tính đột phá cho “công cuộc giải cứu” nền kinh tế toàn cầu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA56384/default.htm