EU cấm đánh bắt cá ngừ đến hết năm 2007

    Gốc

    NDĐT - Ủy ban châu Âu vừa thông qua lệnh cấm săn bắt cá ngừ đại dương hiện đang có nguy cơ bị khai thác quá mức ở vùng biển thuộc đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải từ nay cho đến cuối năm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105543&sub=82&top=45