EU cải cách luật đầu tư

    Gốc

    Các luật mới của châu Âu về đầu tư đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11, chấm dứt sự độc quyền trên thị trường ngoại hối...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=0e05670971c0b2&page=category