EU: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế VN

(VietNamNet) - Sách Xanh 2008 do Liên minh châu Âu công bố cho thấy, biến đổi khí hậu là một vấn đề phát triển mới ở VN và được dự báo có tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế.