EU bắt đầu làm việc tại Tbilisi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Văn phòng Thủ tướng Gruzia cho biết ông Hansjoerg Haber, nhà ngoại giao người Đức và là người đứng đầu nhóm quan sát viên EU, sẽ thảo luận với Thủ tướng Gruzia Lado Gurgenidze nhằm đảm bảo việc triển khai lực lượng nói trên diễn ra đúng thời hạn vào ngày 1/10.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=97045