EU, ASEAN đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do

    Báo VTC News
    5 đăng lạiGốc

    Hơn 50 nhà đàm phán đã tham dự cuộc họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp về Hiệp định Thương mại Tự do EU và ASEAN, được đồng chủ trì bởi Ủy ban châu Âu và Việt Nam trên cương vị là điều phối viên của ASEAN.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235526/Default.aspx