EPS ngành khai thác đá cao chót vót, lợi nhuận DHA 'hụt hơi' trước NNC, KSB, C32

NNC và KSB là 2 doanh nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh doanh thu và lợi nhuận, C32 tăng thấp hơn. Riêng DHA ghi nhận mức sụt giảm trong 9 tháng đầu năm.

4 doanh nghiệp ngành khai thác đá đã công bố báo báo tài chính quý III/2016. Trong đó, 3 doanh nghiệp tiếp tục ‘ăn nên làm ra” là NNC, KSB, C32, trong khi đó DHA đẵ có tín hiệu hụt hơi.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Doanh thu thuần của NNC trong quý III đạt 148 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu tăng 11% nhưng giá vốn chỉ tăng 6% dẫn đến lợi nhuận gộp của NNC trong quý III/2016 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, do thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được giảm từ 22% xuống còn 20% là nguyên nhân đã giúp NNC đạt 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với cùng kỳ.

EPS ngành khai thác đá cao chót vót, lợi nhuận DHA 'hụt hơi' trước NNC, KSB, C32 - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng, NNC đạt 414 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế 136 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 10.400 đồng, cao nhất trong nhóm cổ phiếu ngành đá xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HOSE)

Trong quý III, doanh thu của C32 tăng nhẹ, đạt 134 tỷ đồng, nhưng nhờ giá vốn giảm đã giúp công ty này tăng lợi nhuận gộp lên mức 40 tỷ đồng, tương ứng với mức 33% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp trong quý III đã tăng lên mức 29,61% so với mức 22,63% cùng kỳ năm trước. Do vậy, dù các chi phí khác tăng nhẹ, nhưng C32 vẫn ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế gần 26 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 24%.

EPS ngành khai thác đá cao chót vót, lợi nhuận DHA 'hụt hơi' trước NNC, KSB, C32 - Ảnh 2

Tính trong 9 tháng, C32 có mức doanh thu thuần giảm nhẹ 1% nhưng nhờ giá vốn giảm được 17,5 tỷ đồng, tương đương 6,4% đã giúp lợi nhuận ròng sau thuế của công ty tăng 23%, đạt mức 75 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt 9.884 đồng, xếp thứ 2.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB

Quý III, doanh thu thuần của KSB đạt 327 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng thấp dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng 57%. Kết quả, KSB đạt 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

EPS ngành khai thác đá cao chót vót, lợi nhuận DHA 'hụt hơi' trước NNC, KSB, C32 - Ảnh 3

Lũy kế 9 tháng, KSB đạt 641 tỷ đồng doanh thu và 154 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17% và 59% so với cùng kỳ năm trước. EPS 4 quý đạt mức 7.820 đồng, đứng thứ 3.

Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE: DHA): lợi nhuận giảm

Quý III, DHA đạt 48 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn tăng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức 12 tỷ đồng.

Tỷ suất biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 29,4% xuống còn 24,6%, chi phí quản lý tăng nhẹ khiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ còn lại 7,3 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

EPS ngành khai thác đá cao chót vót, lợi nhuận DHA 'hụt hơi' trước NNC, KSB, C32 - Ảnh 4

Lũy kế 9 tháng, DHA đạt 139 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 30 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt mức 2.733 đồng.