EPS năm 2012 của BMC đạt 7.773 đồng

(NDHMoney) CTCP Khoáng sản Bình Định (mã BMC - HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4, BMC đạt 56,45 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40,45% so với cùng kỳ nhưng cả năm đạt 331,22 tỷ đồng, tăng 7,16%.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của BMC đạt 12,01 tỷ đồng, giảm 64,43% so với cùng kỳ năm 2011 nâng lũy kế cả năm đạt 86,41 tỷ đồng, giảm 5,45% so với năm 2011. Tuy lợi nhuận sụt giảm nhưng BMC vẫn giữ được EPS ở mức cao, đạt 7.773 đồng/CP.

Cuối quý 4, nợ phải trả của công ty là 67,42 tỷ đồng trong đó chỉ yếu là nợ thuế, phí. Dư nợ vay ngân hàng gần 9 tỷ đồng.