EP thông qua quy định về tiền thưởng ngân hàng

Với đa số phiếu tán thành, ngày 16/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua các quy định mới nhằm siết chặt mức tiền thưởng dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là các quan chức điều hành.

(Nguồn: openeuropeblog)

Số tiền thưởng dành cho lãnh đạo các ngân hàng thuộc EU sẽ được giới hạn ở mức 100% tiền lương hàng năm hoặc không được cao hơn 200% mức lương hiện tại của người được hưởng và phải được đa số cổ đông đồng ý.
Việc hạn chế tiền thưởng dành cho các lãnh đạo ngân hàng châu Âu được đưa vào trong cơ chế pháp lý của EU cùng với một loạt các biện pháp khác, nhằm siết chặt các tiêu chuẩn và ngăn chặn nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Quy định mới cũng yêu cầu các ngân hàng EU phải nắm giữ lượng vốn dự trữ nhiều hơn nhằm hạn chế các khoản cho vay có rủi ro cao, đồng thời khuyến khích các ngân hàng này tăng cường cho vay đối với những doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động.
Gói các quy định mới này cũng đã được chính phủ 27 quốc gia thành viên EU nhất trí và phần lớn các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014./.

(TTXVN)