Enfa A+ Smart Club đã thay đổi thói quen của mẹ bầu như thế nào?

Cuối tháng 9/2016, công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam cho ra đời Enfa A+ Smart Club, với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của mẹ ngay từ những ngày đầu tiên trong quá trình mang thai. Cùng xem sự thay đổi của mẹ trước và sau khi “người bạn thân” Enfa A+ Smart Club xuất hiện nhé!

Enfa A+ Smart Club đã thay đổi thói quen của mẹ bầu như thế nào? - Ảnh 1

Enfa A+ Smart Club đã thay đổi thói quen của mẹ bầu như thế nào? - Ảnh 2

Enfa A+ Smart Club đã thay đổi thói quen của mẹ bầu như thế nào? - Ảnh 3