Em phải làm gì để thôi nhớ về anh?

[Kênh14] - Anh không phải người em yêu, tại sao em cứ nhớ?