Em có nghe nhiều người nói về dịch vụ truyền hình di động

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Cả hai nhà cung cấp dịch vụ này đều đưa ra nhiều gói cước khác nhau: gói cơ bản và cho khách hàng tùy chọn. Cụ thể về giá cước và các thông tin đăng ký chi tiết, mời bạn truy cập vào các trang web sau để tìm hiểu thêm thông tin nhé:

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=32&subjectID=12825