“Em bé Hà Nội” bây giờ...

Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương vừa được Hội LH Phụ nữ VN trao Giải thưởng Phụ nữ VN 2007. Năm nay, giải thưởng lớn nhất dành cho phụ nữ VN này dành cho 3 tập thể và 7 cá nhân, trong đó, Lan Hương là nghệ sĩ duy nhất