Elven Legacy - Hỗn chiến trung giới

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đồ họa tuyệt đẹp, lối chơi có chiều sâu, sự tinh quái của các nhân vật AI là những điểm hấp dẫn của Elven Legacy.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2009/05/3B9AF426