Ella Trần Gia Hoa “du ngoạn ký”

(HHT_Online) Khá nhàn rỗi so với hai đồng nghiệp của mình trong girl band Đài Loan S.H.E, Ella đã tìm đến một thú vui của mình – đến thăm những vùng đất xa xôi và khó khăn của Đài Loan. Và tại đó, cô đã thấy mình trẻ thêm.