EIA: Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ giảm lần đầu tiên trong 6 tháng

Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ giảm trong tháng 7 so với cùng tháng năm trước, đây là lần giảm đầu tiên trong 6 tháng, do doanh số bán xăng có thể không vượt qua nhu cầu sản phẩm chưng cất yếu.

Tổng nhu cầu dầu mỏ trong tháng 7 giảm 1,3% hay 267.000 thùng/ngày so với một năm trước xuống 19,712 triệu thùng/ngày.

Đây là lần đầu tiên nhu cầu dầu mỏ giảm so với năm trước kể từ tháng 1 và sụt giảm lần thứ 5 so với năm trước trong 12 tháng qua.

Tăng trưởng nhu cầu được dẫn dắt một lần nữa bởi xăng, tăng 1,7% hay 159.000 thùng/ngày so với một năm trước lên 9,597 triệu thùng/ngày, theo báo cao nguồn cung dầu mỏ hàng tháng của EIA.

Nhu cầu xăng trong tháng 6 cao nhất đã từng ở mức 9,66 triệu thùng/ngày, bắt đầu theo dõi nhu cầu xăng trong năm 1945.

Nhu cầu xăng của Mỹ được dự kiến có tính lịch sử đối với mùa hè này, đã kết thúc không chính thức vào ngày Lễ Lao động. Mặc dù nhu cầu ổn định, các nhà máy lọc dầu của Mỹ vẫn chiến đấu với lợi nhuận yếu do tồn kho xăng vẫn cao kéo dài.

Nhu cầu xăng là không đủ mạnh để vượt qua nhu cầu sản phẩm chưng cất yếu, mà đã giảm 7,7% so với năm trước trong tháng 7, hay 299.000 thùng/ngày xuống 3,578 triệu thùng/ngày.

Nguồn: VITIC/Reuters