Edwards & Sanborn Solar and Energy Storage: Dự án năng lượng mặt trời và pin lưu trữ lớn nhất thế giới

Cơ sở năng lượng mặt trời và pin lưu trữ Edwards & Sanborn do Terra-Gen LLC triển khai đã chính thức đi vào hoạt động tại Quận Kern, California (Hoa Kỳ), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với tư cách là dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới.

Duy Tiến (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/edwards-sanborn-solar-and-energy-storage-du-an-nang-luong-mat-troi-va-pin-luu-tru-lon-nhat-the-gioi-706060.html