Êcuađo không chấp nhận sự can thiệp của CIA

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Êcuađo Rafael Correa ngày 5/4 cam kết sẽ chấm dứt sự can thiệp của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) vào hoạt động tình báo quân sự của quốc gia Nam Mỹ này, sau khi thừa nhận một số thông tin tình báo của Êcuađo đã bị CIA nắm bắt.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243841/Default.aspx