ECB mở cuộc sát hạch các ngân hàng hàng đầu Eurozone

Độ tín nhiệm của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ được đưa lên bàn cân vào tuần tới, khi ECB công bố kế hoạch sát hạch các ngân hàng hàng đầu tại Khu vực sử dụng đồng euro.

Kết quả của đợt kiểm tra này sẽ đặt nền móng cho đợt sát hạch ngân hàng trên phạm vi toàn châu Âu năm 2014.

Đợt sát hạch khắt khe lần này có thể cho thấy những vấn đề nghiêm trọng tại một số ngân hàng mà ECB sẽ bắt đầu nắm quyền quản lý từ năm 2014, trong bối cảnh Eurozone vẫn chưa có một cơ chế chung để tái cấp vốn những ngân hàng yếu nhất.

Lần này, ECB mong muốn đưa ra ánh sáng những rủi ro được giấu trong các bảng quyết toán, trước khi bắt đầu giám sát các ngân hàng có giá trị tài sản hơn 30 tỷ euro, tương đương với 40 tỷ USD.

Cuộc sát hạch sẽ cho thấy ngân hàng nào đủ mạnh để chống chọi với cuộc khủng hoảng trong tương lai và ngân hàng nào cần huy động thêm vốn. Theo một cuộc thăm dò các nhà đầu tư do Morgan Stanley thực hiện, 41% số người được hỏi cho rằng sau các cuộc sát hạch này, các ngân hàng của Eurozone sẽ huy động được từ 20 - 50 tỷ euro.

Theo VTV

Từ khóa : Ngân hàng Trung ương Châu Âu , Khu vực đồng Euro , ngân hàng , Euro , Morgan Stanley