East-West Seed đứng đầu bảng xếp hạng hạt giống năm 2018

Công ty East-West Seed đứng đầu trong 24 công ty hạt giống được Tổ chức Access to Seeds đánh giá, xếp loại qua cung cách phục vụ các hộ nông dân nhỏ tại Nam Á và Đông Nam Á năm 2018.

Ngày 13/11/2018, tại Manila (Philippines), Tổ chức Access to Seeds đã công bố danh mục mới nhất của tổ chức, đánh giá và xếp hạng các công ty hạt giống qua những nỗ lực của họ bằng việc không ngừng cải thiện chất lượng hạt giống cho các hộ nông dân nhỏ. Kết quả bảng xếp hạng vùng Nam Á và Đông Nam Á (SSEA) được công bố trong Hội nghị Hạt giống châu Á với các thành viên trong Liên đoàn Châu Á - Thái Bình Dương (APSA), các công ty hạt giống và các hiệp hội hạt giống quốc gia tham dự.

Ngài Ido Verhagen, Chủ tịch Access to Seeds Index

Tổ chức Access to Seeds được tài trợ bởi Bill và Melinda Gates chủ yếu tìm hiểu nhằm khẳng định vai trò qua các hoạt động giá trị thực tiễn, soi chiếu nhiều khía cạnh của ngành công nghệ hạt giống để từ đó nâng cao hiệu quả cho ngành.

Bảng xếp hạng danh mục các công ty hạt giống 2019 vùng Nam và Đông Nam Á lần này được công bố chính thức bởi Chủ tịch Hiệp hội Access to Seeds, ngài Ido Verhagen và cô Coosje Hoogendoorn, lãnh đạo dự án.

“Đây là danh mục quan trọng trong việc cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về ngành hạt giống, chúng tôi chúc mừng East-West Seed đã dành lấy vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng vùng Nam Á và Đông Nam Á, họ luôn cam kết tiếp tục phục vụ nông dân sản xuất nhỏ trên toàn thế giới ”, ngài Ido Verhagen, Chủ tịch Access to Seeds Index nhấn mạnh.

Theo đó, các công ty hạt giống đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng năng suất cây trồng cho các hộ nông dân nhỏ. Bằng cách đo lường và đối chiếu các thành quả của họ, các công ty có thể tự nhìn lại mình cần cải thiện những điểm nào để phục vụ nông dân tốt hơn.

Được biết, các tổ chức nghiên cứu hoặc nhà đầu tư rất thích thú với việc nhiều nông dân sản xuất nhỏ sử dụng kết quả nghiên cứu của Access to Seeds để đánh giá các công ty mà họ muốn hợp tác.

Hàng hóa nông sản thực phẩm được sản xuất từ hạt giống chất lượng cao của Công ty East-West Seed

Cô Hoogendoorn cho biết thêm, danh mục được công bố rất đúng thời điểm bởi các công ty hạt giống đóng một vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các trang thiết bị và chuyển giao công nghệ mới cho nông dân sản xuất nhỏ. Những nghiên cứu mà danh mục hạt giống thể hiện mang lại nguồn dữ liệu giá trị cho các cuộc đối thoại trong ngành sản xuất lương thực - thực phẩm trên phạm vi toàn cầu nhằm giảm thiểu hệ quả của việc biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi đang liên kết một cách xuyên suốt các hoạt động của Công ty East-West Seed hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc cho các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dinh dưỡng, đa dạng sinh học trong nông nghiệp, tăng trưởng bền vững, và nạn phân biệt đối xử với nông dân nữ...”, cô Hoogendoorn nói.

P.LỘC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/east-west-seed-dung-dau-bang-xep-hang-hat-giong-nam-2018-post232181.html