Ea Súp Đắc Lắc: Tan nát những cánh rừng

Hàng trăm hecta rừng bị triệt hạ, thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều đáng ngạc nhiên hơn: Để mất rừng nhưng không một ai, từ chủ rừng, lãnh đạo chính quyền cơ sở, hay những người hưởng lương Nhà nước để giữ rừng phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào