Ðề nghị triển khai nhiều mô hình liên kết và tiêu thụ hàng nông sản

  Báo Cần Thơ
  4 liên quanGốc

  Cử tri đề nghị triển khai thêm nhiều mô hình liên kết và tiêu thụ hàng nông sản, góp phần giúp nông dân ổn định đời sống và sản xuất. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

  Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nông sản được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu hàng hóa đến các doanh nghiệp, đưa sản phẩm vào hệ thống các kênh phân phối lớn trên cả nước, mở rộng thị trường kinh doanh. Cụ thể: tổ chức kết nối cho các hợp tác xã, tổ hợp tác vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác các quy định, tiêu chuẩn hàng hóa của siêu thị, cửa hàng tiện ích và sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GLOBALGAP...

  Bên cạnh đó, thành phố đã kết nối được 6 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, 1 siêu thị và 3 cửa hàng tiện lợi tiêu thụ nông sản cho nông dân và hợp tác xã tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố... Ngoài ra, thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước và các sản thương mại điện tử nước ngoài lớn, có uy tín....

  UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nông sản, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-trien-khai-nhieu-mo-hinh-lien-ket-va-tieu-thu-hang-nong-san-a149669.html