DXP lãi quý III giảm 70%, 9 tháng chỉ hoàn thành 47% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2016, DXP đạt hơn 90 tỷ đồng doanh thu, giảm 43,3% và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 22 tỷ đồng, giảm 66,4% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm 65,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp quý này đạt 44,17% giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước đạt 45,4%.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 đạt hơn 3,4 tỷ đồng, tăng vọt so với mức chỉ khoảng 440 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,7% và đạt hơn 4,38 tỷ đồng.

DXP có khoản lỗ khác hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi khoản này hơn 2,5 tỷ đồng.

Kết quả, DXP lãi sau thuế hơn 6,6 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

DXP lãi quý III giảm 70%, 9 tháng chỉ hoàn thành 47% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, DXP đạt hơn 90 tỷ đồng doanh thu, giảm 43,3% và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2015.

Được biết, ĐHĐCĐ của DXP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng và sau 9 tháng đầu năm, DXP đã đạt gần 38,5 tỷ đồng tức hoàn thành chỉ hơn 47% kế hoạch cả năm.

Hết quý III/2016, tiền và tương đương tiền của DXP đạt hơn 60,8 tỷ đồng, giảm 58% so với số đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 54,25 tỷ đồng lên thành 168,55 tỷ đồng.