DxOMark dùng người mẫu đặc biệt để test camera selfie smartphone

Một hình nộm mô phỏng gương mặt thành viên trong nhóm được sử dụng để đảm bảo độ công bằng tối đa cho các bài test.

Lê Min Cốp