DXG: Lợi nhuận giảm 95% so với cùng kỳ, mới đạt 34,32% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã CK: DXG) cho biết quý 3/2016 đạt doanh thu thuần 234 tỷ đồng, lãi ròng 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 95% so với quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu DXG đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 45,74% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 173,66 tỷ đồng, giảm 47,4% cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 144 tỷ đồng, giảm 42% cùng kỳ năm trước.

DXG đặt kế hoạch năm 2016 doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 506 tỷ đồng, như vậy sau 9 tháng, DXG đã hoàn thành 60,34% kế hoạch doanh thu và 34,32% kế hoạch lợi nhuận năm.

DXG cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý 3/2016 giảm mạnh là do một số dự án chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định. Ngoài ra, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên chi phí gia tăng.

Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản đạt xấp xỉ đầu năm 3.573 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 458 tỷ đồng, xuống gần 452 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu tăng 245 tỷ đồng, lên gần 1.170 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DXG ở thời điểm 30/9 là 1.700 tỷ đồng, giảm 5,6% so với mức 1.801 tỷ đồng tại thời điểm 1/1/2016.

Hàng tồn kho của DXG vẫn duy trì ở mức cao 1.154 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dự án Luxcity (hơn 282 tỷ đồng), dự án Auris City (120,4 tỷ đồng), dự án Opal Riverside (118,9 tỷ đồng), dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước – Thủ Đức (hơn 110 tỷ đồng)…