Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất đến 2020

BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015).

Ảnh minh họa

Theo đó, diện tích quy hoạch là 18.459 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 42,72%, đất phi nông nghiệp chiếm 54,25%, đất khu dân cư nông thôn chiếm 16,57%, 0% đất khu du lịch và 3,03% diện tích đất chưa sử dụng.

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp chiếm 1999,38 ha. Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào cho các mục đích khác, nhiều nhất là sử dụng cho đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Các diện tích, vị trí đất chuyển đổi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đến 2020 tỷ lệ 1/5000 của huyện Thạch Thất.

Trong 5 kỳ đầu (2011-2015), diện tích đất nông nghiệp tại huyện Thạch Thất giảm dần, từ 9305,12 ha đến 2015 còn 8052,35 ha; đất phi nông nghiệp tăng từ 8110,20 ha lên 9449,07 ha.

UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện thu hồi, chuyển đổi, cho thuê đất… trên địa bàn theo đúng quy định.

Từ khóa : quy hoạch , Hà Nội , đất đai , Thạch Thất