"Duyên dáng Việt Nam" xuất ngoại

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Chương trình Duyên dáng Việt Nam sẽ được tổ chức tại Central Hall Westminster ở Luânđôn của Anh trong hai ngày 4 và 5/3 và tại Thủ đô Béclin của Đức ngày 8/3.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235444/Default.aspx