Duy trì lãi suất cơ bản VND ở mức 8%/năm

(Vietstock) - Ngày 27/9/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết số 2281/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam với hiệu lực thi hành từ 1/10/2010.

Theo đó, NHNN quy định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm. Như vậy, đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được duy trì ổn định ở mức 8%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thông báo số 352/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1/10/2010. Cụ thể như sau: Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm. Tiếp tục cập nhật