Duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với thực tế

Việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả. Đây là đánh giá mới nhất của đại diện Bộ Công Thương.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/duy-tri-bieu-gia-dien-sinh-hoat-theo-bac-la-phu-hop-voi-thuc-te-103789.htm