Đường yêu đâu bằng phẳng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Bên tình, bên hiếu – có lẽ chẳng ai dám khẳng định bên nào… “nặng” hơn. Thực tế cuộc sống, đôi khi người ta cũng buộc lòng phải “nghiêng” về một bên. Tuy nhiên, nếu đã có tấm lòng chân thành, biết cách kiên trì thuyết phục (và cả dũng cảm nữa) thì có thể sẽ không phải lựa chọn mà vẫn vẹn cả đôi đường. Khách tâm tư khuyên IT như thế.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114161142.aspx