Đường Tam Tạng là biểu tượng của sự từ bi, kiên nhẫn trong con người

Mỗi nhân vật trong 'Tây Du Ký' đều biểu trưng cho một đặc tính của con người. Trong đó, Đường Tăng là hình tượng về sự từ bi, kiên trì, không ngại khó, đi đến cùng chân lý.

Hương Đỗ