Dưỡng sinh mùa xuân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Dưỡng sinh  là những hoạt động tích cực của con người nhằm thích nghi ngày càng tốt hơn với môi trường tự nhiên - xã hội để giữ gìn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/165151