Đường sắt liên Triều phục vụ hành khách vào năm tới

    1 đăng lạiGốc

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hôm 22-12 rằng Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sắp mở rộng dịch vụ đường sắt vào năm tới, chủ yếu là phục vụ thêm việc chuyên chở hành khách

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/210568.asp