Đường Quảng Ngãi: 9 tháng lãi ròng gần 807 tỷ đồng

Theo BCTC 9 tháng đầu năm 2016, CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đạt doanh thu thuần 5,283 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận ròng giảm 9% dừng ở mức 806.7 tỷ đồng.

Cụ thể, hầu hết nguồn thu của Đường Quảng Ngãi đều giảm, trong đó doanh thu bán thành phẩm giảm gần 12% so với 9 tháng đầu năm 2015, xuống còn 5,141 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng hóa và doanh thu hợp đông xây dựng cũng đều ghi nhận giảm, chỉ duy nhất doanh thu cung cấp dịch vụ tăng nhẹ lên mức 40.3 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi: 9 tháng lãi ròng gần 807 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, doanh thu thuần giảm 12% còn gần 5,261 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đóng góp lớn nhất là nhà máy sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy với gần 2,802 tỷ đồng doanh thu, theo sau là nhà máy đường Hương Khê với 1,252 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp của Đường Quảng Ngãi dừng ở mức 1,585 tỷ đồng, giảm hơn 6%.

Hoạt động tài chính có chuyển biến tốt khi ghi nhận doanh thu tăng 60% đạt hơn 62.4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 34%, lên mức 58.3 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý không có nhiều thay đổi.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, Đường Quảng Ngãi mang về khoản lãi trước thuế 878.2 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà máy sữa đậu nành Việt Nam ghi nhận gần 560 tỷ đồng lợi nhuận chiếm 56% cơ cấu lợi nhuận.

KQKD từng bộ phận của QNS

Đường Quảng Ngãi: 9 tháng lãi ròng gần 807 tỷ đồng - Ảnh 2

Theo đó, Đường Quảng Ngãi có khoản lãi ròng 806.7 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn gấp 4 lần chỉ tiêu đề ra.

Được biết, ngày 15/11 vừa qua, Đường Quảng Ngãi đã thực hiện chốt quyền của cổ đông nhằm chuẩn bị thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở GDCK Hà Nội.