Đường mòn vĩ đại

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Không ai tính nổi trên trái đất này có bao nhiêu con đường, tổng chiều dài của những con đường do người “đi mà thành” hoặc người “mở mà nên” là hàng trăm triệu km hay hơn nữa; nhưng chắc chắn rằng, con đường “mòn” dài nhất trần gian là Đường Trường Sơn hay còn gọi là “Đường mòn Hồ Chí Minh”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090519000219.aspx