Đường đua

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều lần chạy đua thử với mấy thằng trong nhóm tôi đã ngã ở vòng cua. Bình “sứt” dặn, phải giảm ga, cắt côn rồi về số, mở bánh trước ra một chút rồi nhả xe để có góc cho xe ôm vào vỉa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=119965