Đuông dừa , đặc sản đồng bằng sông Cửu Long

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Bến Tre, có rất nhiều dừa. Cây dừa thường hay bị đuông ăn cho đến chết.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Honviet/33989/default.aspx