Đường đi lắt léo của vé số trúng 92 tỷ đồng

Theo cửa hàng Phước Danh, nơi bán vé số trúng 92 tỷ của chị Đào ở Trà Vinh, đây là dạng in sẵn từ TP.HCM, được chuyển về đây bán lại.

Nhật Nguyên - Hoài Thanh - Việt Tường