Đường đi "hoàn hảo" của hóa đơn khống

Để hợp thức các thủ tục thanh toán tiền ngân sách, hơn 500 doanh nghiệp đã tìm đến các công ty "ma" để mua hóa đơn khống.

Đường đi "hoàn hảo" của hóa đơn khống - Ảnh 1

Theo tìm hiểu, số hóa đơn được các doanh nghiệp "ma" xuất bán cho một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nội dung thanh toán cước vận chuyển.

Lần theo địa chỉ, được biết doanh nghiệp này có thực hiện hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, tuy nhiên do khách hàng không có hóa đơn, chứng từ. Vì thế, doanh nghiệp phải tìm mua hóa đơn khống để hợp thức thủ tục thanh toán đầu vào.

Được biết, để hợp thức các thủ tục thanh toán tiền ngân sách, hơn 500 doanh nghiệp đã tìm đến các công ty "ma" để mua hóa đơn khống.

Một vòng quay hoàn hảo từ hóa đơn khống được hình thành, doanh nghiệp được hợp thức thủ tục thanh toán, đủ điều kiện hoàn thuế, rút tiền ngân sách. Còn người bán chẳng quan tâm doanh nghiệp có sản xuất và bán hàng hay không.

Các chuyên gia cảnh báo với cách thức mua bán hóa đơn như thế này, cơ quan chức năng khó có thể phát hiện doanh thu thực tế của doanh nghiệp.