Từ vụ chạy bệnh án tâm thần, chạy điểm:Để không còn hội chứng 'chạy'?

Từ vụ chạy bệnh án tâm thần, chạy điểm:Để không còn hội chứng 'chạy'?

Tiếp tay cho tội phạm

Tiếp tay cho tội phạm

Bộ Y tế họp khẩn về vụ làm giả hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần

Bộ Y tế họp khẩn về vụ làm giả hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần

'Chạy' cũng không thoát

'Chạy' cũng không thoát

Bệnh viện nói gì về 94 bệnh án tâm thần nghi làm giả để trốn án

Bệnh viện nói gì về 94 bệnh án tâm thần nghi làm giả để trốn án

'Làm giả bệnh án tâm thần là tiếp tay để tội phạm lộng hành'

'Làm giả bệnh án tâm thần là tiếp tay để tội phạm lộng hành'

Bệnh án tâm thần không phải 'bùa hộ mệnh' của kẻ gây tội ác

Bệnh án tâm thần không phải 'bùa hộ mệnh' của kẻ gây tội ác

'Kẽ hở' của những 'kim bài miễn xử'

'Kẽ hở' của những 'kim bài miễn xử'

Tác hại khôn lường từ những giấy chứng nhận tâm thần không đúng

Tác hại khôn lường từ những giấy chứng nhận tâm thần không đúng

Bác sĩ, điều dưỡng bị bắt tạm giam vì nghi làm giả bệnh án tâm thần

Bác sĩ, điều dưỡng bị bắt tạm giam vì nghi làm giả bệnh án tâm thần

Chạy tội nhờ 'kim bài' chứng nhận tâm thần

Chạy tội nhờ 'kim bài' chứng nhận tâm thần

Luật sư phân tích vụ làm giả bệnh án tâm thần để thoát tội

Luật sư phân tích vụ làm giả bệnh án tâm thần để thoát tội

Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần: Bộ Y tế họp khẩn

Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần: Bộ Y tế họp khẩn

Đường dây làm giả bệnh án tâm thần: Hé lộ danh tính 2 viên chức bệnh viện liên quan

Đường dây làm giả bệnh án tâm thần: Hé lộ danh tính 2 viên chức bệnh viện liên quan

Bộ Y tế họp khẩn sau thông tin có đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần

Bộ Y tế họp khẩn sau thông tin có đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần

Bộ Y tế thông tin vụ đường dây bác sĩ chạy bệnh án tâm thần cho tội phạm

Bộ Y tế thông tin vụ đường dây bác sĩ chạy bệnh án tâm thần cho tội phạm

Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Hơn 40 đối tượng giang hồ được 'làm giả bệnh án tâm thần' để 'chạy án'

Hơn 40 đối tượng giang hồ được 'làm giả bệnh án tâm thần' để 'chạy án'

Phát hiện đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Phát hiện đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Vụ đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần: Đề nghị Bộ Y tế vào cuộc

Vụ đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần: Đề nghị Bộ Y tế vào cuộc

Làm giả bệnh án tâm thần: 'Bác sĩ nào tham tiền sẽ vướng vòng lao lý'

Làm giả bệnh án tâm thần: 'Bác sĩ nào tham tiền sẽ vướng vòng lao lý'

Đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần có thể phải ngồi tù

Đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần có thể phải ngồi tù

Xử lý ra sao vụ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho tội phạm?

Xử lý ra sao vụ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho tội phạm?

Đường dây làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm: Đó là tội ác!

Đường dây làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm: Đó là tội ác!

Ký giấy và… đếm lịch

Cán bộ bệnh viện làm bệnh án tâm thần cho gã giang hồ giá 85 triệu đồng

Cán bộ bệnh viện làm bệnh án tâm thần cho gã giang hồ giá 85 triệu đồng

Phát hiện đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Phát hiện đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Làm rõ đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho giang hồ cộm cán

Làm rõ đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho giang hồ cộm cán

Bệnh viện tiếp tay cho giang hồ 'chạy' bệnh án tâm thần hòng thoát tội

Bệnh viện tiếp tay cho giang hồ 'chạy' bệnh án tâm thần hòng thoát tội

Phát hiện đường dây làm giả bệnh án tâm thần cho kẻ phạm tội ở Hà Nội

Phát hiện đường dây làm giả bệnh án tâm thần cho kẻ phạm tội ở Hà Nội

Làm giả bệnh án tâm thần cho 40 kẻ giang hồ với giá 85 triệu/hồ sơ

Làm giả bệnh án tâm thần cho 40 kẻ giang hồ với giá 85 triệu/hồ sơ

Hà Nội: Làm bệnh án tâm thần giả để 'chạy án' cho tội phạm

Hà Nội: Làm bệnh án tâm thần giả để 'chạy án' cho tội phạm

Trùm 'giang hồ' Hà Nội 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội

Trùm 'giang hồ' Hà Nội 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội

Hàng loạt 'giang hồ cộm cán' được làm giả hồ sơ tâm thần

Hàng loạt 'giang hồ cộm cán' được làm giả hồ sơ tâm thần

Làm giả hồ sơ tâm thần cho 'đại ca'giang hồ, 2 người bị bắt giữ

Làm giả hồ sơ tâm thần cho 'đại ca'giang hồ, 2 người bị bắt giữ

Làm giả bệnh án với giá 85 triệu, cán bộ bệnh viện tâm thần bị khởi tố

Làm giả bệnh án với giá 85 triệu, cán bộ bệnh viện tâm thần bị khởi tố

Hàng chục giang hồ cộm cán được làm giả bệnh án tâm thần

Hàng chục giang hồ cộm cán được làm giả bệnh án tâm thần

Khởi tố cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần tiếp tay cho tội phạm

Khởi tố cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần tiếp tay cho tội phạm

Làm rõ đường dây bác sĩ chuyên 'chạy' bệnh án tâm thần

Làm rõ đường dây bác sĩ chuyên 'chạy' bệnh án tâm thần

Phát hiện đường dây bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm

Phát hiện đường dây bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm