Đường bay Hà Nội - Quy Nhơn mở thêm cơ hội lớn thu hút đầu tư

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa cắt băng khánh thành đường bay thẳng Hà Nội-Quy Nhơn - Hà Nội. Đường bay này mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư, phát triển không chỉ riêng đối với tỉnh Bình Định mà còn tác động tích cực đến sự phát triển của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/1/179672