Đường 250 tỉ mới làm đã sụt lún: Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai thị sát

Đường 250 tỉ mới làm đã sụt lún: Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai thị sát

Đường 250 tỷ ở Gia Lai tiếp tục lún sâu, nứt lan rộng

Đường 250 tỷ ở Gia Lai tiếp tục lún sâu, nứt lan rộng

Chứng kiến đường 250 tỉ sụp lún dữ dội, Đại biểu Quốc hội kêu quá khủng khiếp

Chứng kiến đường 250 tỉ sụp lún dữ dội, Đại biểu Quốc hội kêu quá khủng khiếp

Đường tránh 250 tỉ đồng vừa hoàn thành đã nứt toác: 'Quá khủng khiếp'

Đường tránh 250 tỉ đồng vừa hoàn thành đã nứt toác: 'Quá khủng khiếp'

Tôi phát hiện ra một dải đất kỳ bí!

Tôi phát hiện ra một dải đất kỳ bí!

Vụ 'đường gãy nứt tại Gia Lai': Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác

Vụ 'đường gãy nứt tại Gia Lai': Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác

Quốc lộ 2.400 tỷ nhiều lần 'lở loét' do mưa?

Đường tránh Chư Sê bị sụt lún nghiêm trọng: Tạm dừng công tác 2 cá nhân

Đường tránh Chư Sê bị sụt lún nghiêm trọng: Tạm dừng công tác 2 cá nhân

Tạm dừng công tác hai cá nhân liên quan tại Dự án đường tránh Đông Chư Sê

Vụ đường 250 tỷ vừa xong đã hỏng: Tạm dừng giao việc đối với 2 lãnh đạo

Vụ đường 250 tỷ vừa xong đã hỏng: Tạm dừng giao việc đối với 2 lãnh đạo

Đường 250 tỉ đồng nứt toác: Tạm dừng phân công hai người

Đường 250 tỉ đồng nứt toác: Tạm dừng phân công hai người

Đường 250 tỷ ở Gia Lai lún, nứt: Tạm dừng phân công công tác 2 cá nhân

Đường 250 tỷ ở Gia Lai lún, nứt: Tạm dừng phân công công tác 2 cá nhân

Vụ đường 250 tỷ sụt lún nghiêm trọng: Tạm dừng phân công công tác 2 lãnh đạo

Vụ đường 250 tỷ sụt lún nghiêm trọng: Tạm dừng phân công công tác 2 lãnh đạo

Bộ GTVT: Giám đốc chịu trách nhiệm nếu tai nạn do đường xấu

Bộ GTVT: Giám đốc chịu trách nhiệm nếu tai nạn do đường xấu

Tạm dừng phân công công tác hai cá nhân sau sự cố tuyến tránh Chư Sê

Tạm dừng phân công công tác hai cá nhân sau sự cố tuyến tránh Chư Sê

Bộ GTVT yêu cầu khắc phục triệt để hư hỏng QL1 qua Khánh Hòa

Bộ GTVT yêu cầu khắc phục triệt để hư hỏng QL1 qua Khánh Hòa

Đường 250 tỷ ở Gia Lai lún, nứt: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Đường 250 tỷ ở Gia Lai lún, nứt: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan

Vụ đường 250 tỷ sụt lún nghiêm trọng: Bộ Giao thông vận tải yêu cầu khẩn trương kiểm tra

Vụ đường 250 tỷ sụt lún nghiêm trọng: Bộ Giao thông vận tải yêu cầu khẩn trương kiểm tra

Đường gần 250 tỷ đồng nứt toác, sụt lún: Đình chỉ các cá nhân có liên quan

Đường gần 250 tỷ đồng nứt toác, sụt lún: Đình chỉ các cá nhân có liên quan

Hư hỏng đoạn tránh trên đường Hồ Chí Minh làm ảnh hưởng uy tín ngành giao thông

Hư hỏng đoạn tránh trên đường Hồ Chí Minh làm ảnh hưởng uy tín ngành giao thông

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã nứt toác: Khoanh vùng điểm sạt lở, tránh lan rộng

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã nứt toác: Khoanh vùng điểm sạt lở, tránh lan rộng

Đường tránh Chư Sê (Gia Lai) nứt toác: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm

Đường tránh Chư Sê (Gia Lai) nứt toác: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm

Tuyến tránh Chư Sê 250 tỉ đồng nứt gãy: Khó khắc phục vì 'mưa, địa chất phức tạp'

Tuyến tránh Chư Sê 250 tỉ đồng nứt gãy: Khó khắc phục vì 'mưa, địa chất phức tạp'

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã sụt lún: Yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã sụt lún: Yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ Giao thông chỉ đạo đình chỉ chức vụ người đứng đầu

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ Giao thông chỉ đạo đình chỉ chức vụ người đứng đầu

Đường 250 tỉ mới xong đã nứt toác: Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Đường 250 tỉ mới xong đã nứt toác: Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Đình chỉ các cá nhân liên quan vụ đường tránh 250 tỷ sụt lún

Đình chỉ các cá nhân liên quan vụ đường tránh 250 tỷ sụt lún

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo

Đường 250 tỷ đồng mới xong đã nứt toác: Chỉ đạo nóng

Đường 250 tỷ đồng mới xong đã nứt toác: Chỉ đạo nóng

Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan đến việc đoạn tránh Chư Sê bị sụt, lún

Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan đến việc đoạn tránh Chư Sê bị sụt, lún

Đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng

Đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng

Vụ đường 250 tỷ đồng nứt toác: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Vụ đường 250 tỷ đồng nứt toác: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Lún nứt tuyến tránh Chư Sê: Yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Lún nứt tuyến tránh Chư Sê: Yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đình chỉ chức vụ cá nhân liên quan sự cố tuyến tránh Chư Sê

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đình chỉ chức vụ cá nhân liên quan sự cố tuyến tránh Chư Sê

Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan sự cố hư hỏng đường Hồ Chí Minh

Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan sự cố hư hỏng đường Hồ Chí Minh

Đường tránh Chư Sê chưa nhiệm thu đã sụt lún, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu xử lý người đứng đầu

Đường tránh Chư Sê chưa nhiệm thu đã sụt lún, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu xử lý người đứng đầu

Đừng để đường mới làm xong lại 'sửa - hỏng - sửa'

Đừng để đường mới làm xong lại 'sửa - hỏng - sửa'

Đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác, đơn vị thi công không hiểu lý do

Đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác, đơn vị thi công không hiểu lý do

Diễn biến khó lường tại đường 250 tỷ đồng chưa thông đã nứt toác

Diễn biến khó lường tại đường 250 tỷ đồng chưa thông đã nứt toác

Vụ đường 250 tỷ vừa hoàn thành đã nứt toác: Mặt đường ngày một tan nát

Vụ đường 250 tỷ vừa hoàn thành đã nứt toác: Mặt đường ngày một tan nát

Khoanh vùng vị trí hư hỏng trên con đường 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã nát

Khoanh vùng vị trí hư hỏng trên con đường 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã nát

Đường 250 tỉ đồng nứt toác, sụt lún: 'Chưa thể nói lỗi của ai'

Đường 250 tỉ đồng nứt toác, sụt lún: 'Chưa thể nói lỗi của ai'

Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra đường gần 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã sụt lún

Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra đường gần 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã sụt lún

Sự cố sạt, lún đoạn đường bộ qua Gia Lai: Đơn vị thi công là nhà thầu có tên tuổi

Sự cố sạt, lún đoạn đường bộ qua Gia Lai: Đơn vị thi công là nhà thầu có tên tuổi

Nhìn nhận trách nhiệm từ sự cố chất lượng tại các công trình giao thông

Nhìn nhận trách nhiệm từ sự cố chất lượng tại các công trình giao thông

Đường 250 tỉ vừa làm đã nứt đang trở thành 'điểm đen' tai nạn giao thông

Đường 250 tỉ vừa làm đã nứt đang trở thành 'điểm đen' tai nạn giao thông

Đường tránh 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Hàng loạt 'ngã tư tử thần'

Đường tránh 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Hàng loạt 'ngã tư tử thần'

Ngẫm một chút về con đường 250 tỷ đồng bị nứt, lún

Ngẫm một chút về con đường 250 tỷ đồng bị nứt, lún

Đường tránh 250 tỷ đồng mới hoàn thành… đã hư hỏng

Đường tránh 250 tỷ đồng mới hoàn thành… đã hư hỏng

Đường tránh hơn 200 tỷ đồng ở Gia Lai tiếp tục sụt lún lan sâu hơn

Chưa xác định được nguyên nhân gây sụt lún đường đoạn tránh Chư Sê

Chưa xác định được nguyên nhân gây sụt lún đường đoạn tránh Chư Sê

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sụt lở đường tuyến tránh Chư Sê - Gia Lai

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sụt lở đường tuyến tránh Chư Sê - Gia Lai

Nguyên nhân khiến đường 250 tỷ mới làm đã nứt toác, sụt lún

Nguyên nhân khiến đường 250 tỷ mới làm đã nứt toác, sụt lún

Giải pháp nào để khắc phục đường 250 tỷ đồng nứt toác?

Giải pháp nào để khắc phục đường 250 tỷ đồng nứt toác?

Đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác: Kể cả vô tình...

Đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác: Kể cả vô tình...

Cận cảnh con đường 250 tỷ vừa hoàn thành đã nứt như động đất sau vài trận mưa

Đường tránh Chư Sê trăm tỉ tiếp tục nứt gãy sâu hơn 1,2 m

Đường tránh Chư Sê trăm tỉ tiếp tục nứt gãy sâu hơn 1,2 m

Khoan khảo sát địa chất, xác định nguyên nhân sụt lún tuyến tránh Chư Sê

Khoan khảo sát địa chất, xác định nguyên nhân sụt lún tuyến tránh Chư Sê

Đường 250 tỉ nứt toác lợn chui lọt sau mưa, sao lại định vá víu bằng xi măng?

Đường 250 tỉ nứt toác lợn chui lọt sau mưa, sao lại định vá víu bằng xi măng?

Hé lộ nguyên nhân tuyến tránh Chư Sê vừa làm xong đã nứt gãy như 'động đất'

Hé lộ nguyên nhân tuyến tránh Chư Sê vừa làm xong đã nứt gãy như 'động đất'

Tuyến tránh 250 tỉ đồng đứt gãy: Khắc phục bằng cách vét túi bùn, đóng cọc tre

Tuyến tránh 250 tỉ đồng đứt gãy: Khắc phục bằng cách vét túi bùn, đóng cọc tre

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã 'nứt toác': Chủ đầu tư báo cáo gì với bộ Giao thông vận tải?

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã 'nứt toác': Chủ đầu tư báo cáo gì với bộ Giao thông vận tải?

Có phương án xử lý lún nứt nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai trước ngày 10/9

Có phương án xử lý lún nứt nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai trước ngày 10/9

Đường gãy nứt tại Gia Lai: Từng vá xi măng tạm bợ để 'bịt' vết nứt?

Đường gãy nứt tại Gia Lai: Từng vá xi măng tạm bợ để 'bịt' vết nứt?

Xác minh nguyên nhân đường 250 tỷ vừa làm xong đã nứt toác hàng trăm mét

Xác minh nguyên nhân đường 250 tỷ vừa làm xong đã nứt toác hàng trăm mét

Đường trăm tỉ tan nát tại... trời

Đường trăm tỉ tan nát tại... trời

Vụ đường 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Từng vá bằng xi măng?

Vụ đường 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác: Từng vá bằng xi măng?

Lăng kính Bạn đọc: Tất cả là tại... 'ông trời'

Lăng kính Bạn đọc: Tất cả là tại... 'ông trời'

Đường 250 tỉ đồng nứt toác: Đang tìm nguyên nhân

Đường 250 tỉ đồng nứt toác: Đang tìm nguyên nhân

Đường 250 tỷ đồng mới nghiệm thu đã nứt toác như bị động đất

Đường 250 tỷ đồng mới nghiệm thu đã nứt toác như bị động đất

Vụ tuyến tránh 250 tỉ nứt gãy như 'động đất': BQL báo cáo Bộ GTVT những gì?

Vụ tuyến tránh 250 tỉ nứt gãy như 'động đất': BQL báo cáo Bộ GTVT những gì?

Bộ GTVT chỉ đạo nóng xử lý đoạn đường sụt lún tại Gia Lai

Bộ GTVT chỉ đạo nóng xử lý đoạn đường sụt lún tại Gia Lai

Chủ đầu tư báo cáo gì với Bộ GTVT về nguyên nhân khiến đường 250 tỷ nứt toác?

Chủ đầu tư báo cáo gì với Bộ GTVT về nguyên nhân khiến đường 250 tỷ nứt toác?

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương khắc phục sụt lún tuyến tránh Chư Sê

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương khắc phục sụt lún tuyến tránh Chư Sê

Tuyến đường 250 tỷ đồng vừa xây xong đã nứt toác, Bộ Giao thông vận tải nói gì?

Tuyến đường 250 tỷ đồng vừa xây xong đã nứt toác, Bộ Giao thông vận tải nói gì?

Vụ đường 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng là do mưa bão (!?)

Vụ đường 250 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng là do mưa bão (!?)

PMU 6 điều hai Phó Giám đốc vào Gia Lai xử lý việc sụt đường trăm tỷ

PMU 6 điều hai Phó Giám đốc vào Gia Lai xử lý việc sụt đường trăm tỷ

Tuyến tránh Chư Sê sụt lún, chủ đầu tư nói gì?

Tuyến tránh Chư Sê sụt lún, chủ đầu tư nói gì?

Nứt, lún nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh Chư Sê

Nứt, lún nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh Chư Sê