Duolingo thống kê học ngoại ngữ thế giới: Tiếng Anh đứng đầu, 100% người dùng Việt Nam học tiếng Anh

  Hãng phát triển ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo vừa công bố thống kê xu hướng học ngoại ngữ dựa trên 12 triệu người dùng đến từ các quốc gia trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy tiếng Anh là ngôn ngữ được người dùng đến từ nhiều nước theo học nhất, xếp thứ 2 là tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha xếp thứ 3. Riêng tại Việt Nam thì theo bản đồ cho thấy ngôn ngữ được học nhiều nhất trên Duolingo là tiếng Anh và phổ biến thứ 2 là tiếng Pháp.

  Bản đồ ngôn ngữ phổ biến nhất tại từng quốc gia

  Lý giải cho sự thống trị của tiếng Anh có thể là do đối với nhiều người học, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mà Duolingo cho phép người học dịch về tiếng mẹ đẻ của họ. Thí dụ như người Việt khi học tiếng Anh mới có thể dịch về tiếng Việt khi học, còn muốn học tiếng Pháp thì buộc lòng chấp nhận bản dịch trả về là tiếng Anh và do đó, điều kiện tiên quyết để học những tiếng khác là phải biết tiếng Anh.

  Bản đồ phân bố ngôn ngữ phổ biến thứ 2 tại từng quốc gia

  Tiếng Anh giữ vị trí phổ biến hàng đầu tại 116 quốc gia, tiếng Pháp có mức độ phổ biến thứ 2 với 35 quốc gia, tiếng Tây Ban Nha đứng đầu tại 32 quốc gia, 9 quốc gia khác có tiếng Đức đứng đầu. Ở mức độ phổ biến thứ nhì thì tiếng Anh có 13 quốc gia, tiếng Pháp dẫn đầu với 77 quốc gia, tiếng Tây Ban Nha là 57 và tiếng Đức là 29. Về tỷ lệ phần trăm người dùng học tiếng Anh tại Việt Nam thì chúng ta thấy gần như 100 người dùng đều học. Tiếng Pháp chiếm chưa tới 25% người dùng Duolingo tại Việt Nam và tiếng Tây Ban Nha thì gần như không có.

  Tỷ lệ phần trăm người dùng học tiếng Anh ở mỗi nước

  Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng học ngoại ngữ tại từng quốc gia chính có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng người nhập cư. Điển hình như tại Thụy Điển thì ngôn ngữ được học nhiều nhất lại chính là tiếng Thụy Điển và lý giải cho điều này, nghiên cứu trưởng tại Duolingo là Bozena Pajak cho biết "cứ 6 cư dân Thụy Điển thì có 1 người được sinh ra bên ngoài Thụy Điển". Một số quốc gia khác có nhiều dân nhập cư cũng có xu hướng ngôn ngữ bản địa được theo học nhiều nhất, thí dụ như Hoa Kỳ và Na Uy.

  Tham khảo Duolingo

  Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/duolingo-thong-ke-hoc-ngoai-ngu-the-gioi-tieng-anh-dung-dau-100-nguoi-dung-viet-nam-hoc-tieng-anh.2588304/