Dưới với không lên, trên không vươn tới

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đến nay TPHCM vẫn chưa có sự phân công cụ thể trách nhiệm giữa thành phố và quận huyện trong quản lý, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/228100.asp